Oficiální návštěva Ekumenického patriarchátu v Istanbulu (Konstantinopol)

19.05.2016

V dňoch 13. až 16. mája Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav s doprovodem na pozvanie Jeho Všesvätosti konštantínopolského patriarchu Bartolomeja vykonal irenickú návštevu Ekumenického patriarchátu.

Delegáciu našej miestnej cirkvi v rámci návštevy Istanbulu tvorili Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup pražský a českých krajín Michal, tajomník Posvätnej Synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku mitr. prot. Milan Gerka, predstavený Zastupiteľstva Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska pri Moskovskom patriarcháte archimandrita Serafim (Šemjatovský), tajomník úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie mitr. prot. Michal Švajko, archidiakon Maxim (Durila), diakon Kirill (Sarkisian) a sestra Iveta Starcová z Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

Našu delegáciu na letisku privítali Ich Vysokopreosvietenosti ikonijský metropolita Theoleptos a kydonijský metropolita Athenagoras, sprevádzaní diakonom Nephonom a generálny konzul Českej republiky v Istanbule Dr. Peter Mareš.

Po ubytovaní sa v hoteli a krátkom oddychu bola v patriaršom chráme vo Fanare odslúžená ďakovná doxológia. Potom v trónnej sieni predniesli obaja prvohierarchovia svoje príhovory, po ktorých nasledovalo súkromné stretnutie a bratský rozhovor.

prazska-pravoslavna-eparchie (4)

Při tomto setkání vladyka Rastislav kromě jiného řekl:

“Božia Prozreteľnosť práve z tohto Svätého mesta prostredníctvom jedného z Vašich predchodcov – svätého patriarchu Fótia – vyslala na Veľkú Moravu svätých apoštolom rovných bratov – osvietiteľov slovanských národov Cyrila a Metoda, ktorí nám i celému slovanskému svetu priniesli sväté Pravoslávie a darovali písmo, kultúru a možnosť výberu novej civilizačnej cesty. Naše krajiny – Čechy, Morava a Slovensko – sú územne nástupníčkami Veľkej Moravy a Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku je historicky prvou pravoslávnou Cirkvou slovanských národov.

Je pochopiteľné a samozrejmé, že po svojom zvolení na trón metropolitu českých krajín a Slovenska ako svoju prvú irenickú návštevu miestnych pravoslávnych Cirkví konáme návštevu Svätého mesta Konštantínopola a Ekumenického patriarchátu, ktorý je prvý v diptychu miestnych pravoslávnych Cirkví.

Sme vďační Vašej Všesvätosti za podporu a pomoc pri riešení situácie, ktorá v našej miestnej Cirkvi nastala po abdikácii môjho predchodcu. Vďaka múdrosti a láske Vašej Všesvätosti a jej spolupracovníkov bolo obnovené naše plné spoločenstvo s rodinou miestnych pravoslávnych Cirkví.” celou řeč si můžete přešíst zde.

prazska-pravoslavna-eparchie (17)

Večer sa metropolita Rastislav stretol s generálnym konzulom Českej republiky v Istanbule Dr. Petrom Marešom. Po dlhšom srdečnom rozhovore nasledovala spoločná večera, na ktorej sa okrem nich zúčastnili aj Ich Vysokopreosvietenosti francúzsky metropolita Emmanuel a kallioupolský metropolita Stefanos, sprevádzaní tajomníkom Posvätnej synody Ekumenického patriarchátu archimandritom Bartholomejom Samarasom.

V sobotu sa vo Fanare konalo rokovanie zmiešanej komisie našej miestnej Cirkvi a Ekumenického patriarchátu o otázkach zosúladenia patriaršieho Tomosu o autokefalite s doteraz platnou Ústavou. Podrobnosti o prvním zasedání komise a fotografie shlédnete zde.

prazska-pravoslavna-eparchie (7)

Počas rokovania komisie metropolita Rastislav v sprievode Jeho Vysokopreosvieteností sasimského metropolitu Gennadia a otca diakona Gregorya absolvoval prehliadku mesta.

Na počesť metropolitu Rastislava a jeho sprievodu, ako aj Jeho Všesvätosti patriarchu Bartolomeja, sprevádzaného Ich Vysokopreosvietenosťami francúzskym metropolitom Emmanuelom a sasimským metropolitom Gennadiom, cirkevná obec Tatavla usporiadala v ten istý deň slávnostný obed.

V nedeľu ráno metropolita Rastislav odslúžil v monastieri Životonosného Prameňa v Baloukli utreňu, po ktorej nasledovala sv. Liturgia, slúžená spoločne prvohierarchami oboch Cirkví. V jej závere odzneli oficiálne pozdravy a boli odovzdané pamätné dary. Pozdravnou řeč u této příležitosti si můžete přečíst zde.

prazska-pravoslavna-eparchie (13)

Sv. Liturgie sa zúčastnil aj generálny konzul Českej republiky v Istanbule Dr. Peter Mareš.

Popoludní metropolita Rastislav sprevádzaný Jeho Vysokopreosvietenosťou kydonijským metropolitom Athenagorasom, archimandritom Vissarionom a synkelom Ambrosiom navštívil monastier sv. Trojice a zatvorenú telogickú školu na ostrove Chalki neďaleko Istanbulu. Podrobnosti o návštěvě Chalki shlédněte zde.

V pondelok predpoludním po spoločných raňajkách s Jeho Všesvätosťou patriarchom Bartolomejom, sprevádzaným Ich Vysokopreosvietenosťami sasimským metropolitom Gennadiom a burským metropolitom Elpidophorom, ako aj archidiakonom Theodorom, patriarší sprievod odprevadil delegáciu našej miestnej Cirkvi na letisko.

Foto převzato z www.amen.gr
Zdroj a inspirace textu: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove: www.eparchiapo.sk

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Napište nám

Sending

©2018 Pražská eparchie Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Design IQ WEBY

Log in with your credentials

Forgot your details?

Přejít k navigační liště